GoldenArrow | GoldenArrow

Przyjmowanie zgłoszeń zakończone.

Kreatura

O konkursie

EFEKTYWNOŚĆ ORAZ INNOWACYJNOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ.

AGENCJO, KLIENCIE – ZADBAJ O JUTRO!

Cały Twój ubiegłoroczny wysiłek powinien zaprocentować w latach kolejnych. Masz się czym pochwalić? Statuetki Golden Arrow czekają na Ciebie.

Szczególnie w trudnym czasie warto myśleć o tym, co powinno przynieść jutro. Dlatego i w tym roku wspólnie z Wami chcemy przyznać nagrody na jednym z najważniejszych konkursów branży marketingowej – Golden Arrow, cenne jak nigdy dotąd.

Bądźmy razem!

Sprawdź REGULAMIN konkursu >>

Dowiedz się więcej >
Wysyłka bezpośrednia

Wysyłka bezpośrednia

a. business to consumer (B2C)
Realizacja przesyłki do adresatów indywidualnych zawierająca mechanizm odpowiedzi. Mailing może obejmować komunikację produktów oraz usług, w skład przesyłanych materiałów mogą wchodzić: ulotki, katalogi, próbki produktów, zaproszenia na eventy oraz materiały wizerunkowe. Mailing wysyłany jest do bazy konsumentów indywidualnych (baza danych osób prywatnych) zawierającej informacje umożliwiające kontakt z konkretnym adresatem (dane personalne, adres).

b. business to business (B2B)
Realizacja przesyłki do adresatów biznesowych (podmioty gospodarcze) zawierająca mechanizm odpowiedzi. Mailing może obejmować komunikację produktów oraz usług, w skład przesyłanych materiałów mogą wchodzić: ulotki, katalogi, próbki produktów, zaproszenia na eventy oraz materiały wizerunkowe. Mailing wysyłany do bazy klientów biznesowych, zawierającej informacje adresowe o danej firmie.

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

a. business to consumer (B2C)
Program lojalnościowy to zbiór działań i narzędzi mający na celu budowanie lojalności i relacji długoterminowych z klientem. Głównym elementem budowania programów lojalnościowych jest mechanizm premiujący (nagrody, dodatkowe korzyści itp.) aktywność i zaangażowanie konsumentów. Program B2C skierowany jest do konsumentów indywidualnych i obejmuje zasady przystąpienia do programu (formularz zgłoszeniowy, SMS, logowanie na stronie WWW) oraz określa warunki związane z uczestnictwem i premiowaniem aktywności danego konsumenta w programie.

b. business to business (B2B)
Program lojalnościowy to zbiór działań i narzędzi mający na celu budowanie lojalności i relacji długoterminowych z klientem biznesowym. Głównym elementem budowania programów lojalnościowych jest mechanizm premiujący (nagrody, dodatkowe korzyści itp.) aktywność i zaangażowanie klientów biznesowych. Program B2B skierowany jest do klientów biznesowych oraz podmiotów gospodarczych i obejmuje zasady przystąpienia do programu (formularz zgłoszeniowy, SMS, logowanie na stronie WWW) oraz określa warunki związane z uczestnictwem i premiowaniem aktywności danego klienta biznesowego w programie.

Promocja sprzedaży

Promocja sprzedaży

a. business to consumer (B2C)
Promocja sprzedaży to działania z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji mające na celu zwiększenie wyników sprzedaży danego produktu/usługi. Promocje sprzedaży mogą obejmować wykorzystanie różnych mechanizmów promocyjnych, jak np.: konkurs, loteria, buy & get, dwa produkty w cenie jednego. W ramach promocji sprzedażowych wykorzystywane są następujące narzędzia: kupony, opakowania promocyjne, SMS, animacje w punktach sprzedaży, samplingi (rozdawanie próbek produktu) i degustacje. Promocja sprzedaży B2C skierowana jest do konsumentów indywidualnych.

b. business to business (B2B)
Promocja sprzedaży to działania z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji mające na celu zwiększenie wyników sprzedaży danego produktu/usługi. Promocje sprzedaży mogą obejmować wykorzystanie różnych mechanizmów promocyjnych, jak np.: konkurs, loteria, buy & get, dwa produkty w cenie jednego. W ramach promocji sprzedażowych wykorzystywane są następujące narzędzia: kupony, opakowania promocyjne, SMS, animacje w punktach sprzedaży, samplingi (rozdawanie próbek produktu) i degustacje. Promocja sprzedaży B2B skierowana jest do klientów biznesowych.

Experiential marketing

Experiential marketing

a. event marketing
Organizacja jednorazowych lub cyklicznych wydarzeń promocyjnych pozwalających na kontakt konsumenta i doświadczenie marki, produktu lub usługi. W tej kategorii należy zgłaszać: road shows, eventy wprowadzające produkty lub marki, festiwale, eventy wizerunkowe, wydarzenia targowe, otwarcia placówek sprzedaży (niezależnie czy są kierowane do klienta bezpośredniego czy do partnerów biznesowych).

b. field marketing (in-store + sampling)
Realizacja działań wspierających sprzedaż lub wizerunek z udziałem lub bez promotorów mających na celu prezentację marki lub produktu. W tej kategorii należy też zgłosić wszystkie działania z udziałem promotorów w centrach handlowych, placówkach handlu nowoczesnego, akcje streetmarketingowe oraz wokół pracówek handlu tradycyjnego.

c. pozostałe formy (ambient + guerilla + marketing szeptany)
Wszystkie formy niestandardowej komunikacji w przestrzeni publicznej. W tej kategorii należy zgłaszać działania wykorzystujące tradycyjne nośniki (billboard, siatka wielkoformatowa, backlight etc.) w niestandardowy sposób, działania komunikacyjne realizowane przy użyciu niekonwencjonalnych metod, kontekstowe wykorzystanie przestrzeni publicznej do celów komunikacji.

Shopper marketing

Shopper marketing

To działanie marketingowe oparte na insighcie dotyczącym shoppera, czyli kupującego, w miejscu sprzedaży (nie zawsze tożsamego z konsumentem). Shopper marketing ma na celu bezpośrednio skłonić do zakupu produktu lub zniwelować bariery towarzyszące zakupom produktu lub kategorii. Może być realizowany w wielu kanałach komunikacyjnych – przy półce (np. POS), ale także jako packaging, interactive, mobile czy wideo. Działania shopperowe prowadzone są z uwzględnieniem specyfiki kanału sprzedaży (np. supermarkety, dyskonty, convenience), a często także z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb konkretnej sieci.

Program incentive travel

Program incentive travel

Zbiór działań i narzędzi komunikacji marketingowej o charakterze motywacyjnym, zwieńczony nagrodą w postaci podróży incentive travel. Głównymi celami programu incentive travel są: wsparcie sprzedaży, wzmocnienie relacji, a w dłuższej perspektywie budowa lojalności. Każda podróż incentive travel ma swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu. Cechami charakterystycznymi podróży incentive travel są: prawidłowy wybór kierunku dopasowany do grupy docelowej oraz postawionych celów, szczegółowe planowanie, wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo uczestników oraz kompleksowa obsługa podróży na każdym etapie jej trwania.

Digital marketing

Digital marketing

a. kampania internetowa – komunikacyjne działania w kompleksowy sposób łączące wykorzystanie narzędzi i technik internetowych (np. strona WWW, social media, marketing mobilny, marketing wirusowy).

b. serwis internetowy – działania obejmujące projekt i wdrożenie strony WWW. W kategorii tej skupiamy się na ocenie wyników biznesowych, jakie przynosi strona WWW, np. zamknięte transakcje, pozyskane leady i inne.

c. social media – kategoria obejmuje działania social media w takich serwisach i usługach jak Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Twitter i inne. W szczególności projekty związane z budowaniem społeczności internetowej, współpracą z influencerami, tworzeniem aplikacji i kampaniami w serwisach społecznościowych, a także łączenie tych narzędzi z innymi, np. działaniami mobile czy w punkcie sprzedaży oraz obsługa klienta poprzez kanały social.

d. marketing mobilny – kategoria obejmuje projekty o charakterze marketingowym, w których przedmiotem oceny jest zastosowanie technologii mobilnych jako istotnego kanału komunikacji marketingowej. Kategoria obejmuje zarówno kampanie przeznaczone na urządzenia mobilne, jak i kampanie, w których marketing mobilny był istotnym rozszerzeniem całego mediaplanu.

e. innowacja internetowa – kategoria obejmuje innowacyjne działania w komunikacji internetowej wykorzystujące nowe narzędzia, przełamujące obecne standardy, tworzące nowe rozwiązania.

f. e-mail marketing – forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Obejmuje ona analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów, jak: tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail, zarządzanie bazami adresów e-mail, przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail, wysyłka wiadomości e-mail, obsługa informacji zwrotnych, tworzenie schematów komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną.

g. SEM (search engine marketing) – aktywność marketingowa mająca na celu wypromowanie komercyjnej strony internetowej za pomocą wyszukiwarek przy użyciu pozycjonowania w linkach organicznych, wykupienia płatnych linków (PPC) lub kombinacji tych narzędzi oraz wykorzystania innych technik związanych z wyszukiwarkami, by osiągnąć założony cel.

h. wideo – kategoria nagradzająca kampanie, które w intensywny sposób wykorzystują komunikację video online. Obejmuje działania polegające na efektywnym włączaniu video online w mediaplan całej kampanii, działania wideo do internetu, kampanie wirusowe, współpracę z influencerami, kampanie oparte na content video tworzonym przez internautów.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w działaniach komunikacyjnych, które mogą obejmować zarówno online, jak i offline. Działania marketingowe oparte na badaniu preferencji, targetowaniu, segmentowaniu grup odbiorców, komunikacji z wykorzystaniem możliwości AI, takich jak machine learning, speach analitics, marketing automation, asystentów głosowych, botów AI, inteligentnych luster, półek etc.

Data science

Data science

Kategoria dla innowacyjnych projektów zaawansowanej analizy danych do celów marketingowych i sprzedażowych lub do uzyskania insightów.

Direct response advertising (m.in. prasa, TV)

Direct response advertising (m.in. prasa, TV)

Kampanie direct response advertising polegają na wykorzystaniu kanałów komunikacji (internet, prasa, radio, TV), których głównym celem jest zachęcenie odbiorcy do bezpośredniego kontaktu. Jest to zarówno zebranie danych odbiorcy poprzez formularz kontaktowy lub np. z informacją: „Wyślij SMS pod dany numer – konsultant oddzwoni” albo podawany jest numer infolinii, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje o produkcie. Kategoria ta może również obejmować podanie adresu WWW oferenta, w której konsument uzyskuje specjalne informacje o produkcie/usłudze.

Personalizacja

Personalizacja

Użycie zaawansowanych form dostosowania treści do odbiorcy w różnych kanałach komunikacji, np. print, mailing, digital, wideo, rozmowa telefoniczna, komunikatory, chat, bot itd. Także innowacje związane z identyfikacją/profilowaniem odbiorcy komunikatu.

Kampania zintegrowana

Kampania zintegrowana

a. business to consumer (BtoC)
Kampania skierowana do konsumentów indywidualnych, wykorzystująca różnorodne kanały komunikacji (minimum dwa), np. prasa i TV, internet i radio itp. Kampania tego typu musi charakteryzować się tym, że zastosowane kanały komunikacji w zintegrowany i spójny sposób prezentują dany produkt/usługę.

b. business to business (BtoB)
Kampania skierowana do klientów biznesowych, wykorzystująca różnorodne kanały komunikacji (minimum dwa), np. prasa i TV, internet i radio itp. Kampania tego typu musi charakteryzować się tym, że zastosowane kanały komunikacji w zintegrowany i spójny sposób prezentują dany produkt/usługę.

CSR - działania CSR firm i marek

CSR - działania CSR firm i marek

W tej kategorii oceniamy wszelkie działania związane z odpowiedzialnością społeczną, które zwykle mają także wpływ na wizerunek danej firmy lub marki. Mogą to być akcje związane z relacjami z pracownikami, ekologią, działaniami na rzecz potrzebujących pomocy, etc., ale zawierające elementy brandingu. Akcje te muszą wykorzystywać narzędzia direct marketingu i/lub digital marketingu, ale jednocześnie mogą korzystać z szerokiego spektrum narzędzi ATL. W kategorii tej nie oceniamy typowych kampanii społecznych, których organizatorami są fundacje, NGOs czy agendy rządowe.

Eko marketing

Eko marketing

To działania marketingowe mające na celu zwiększenie wyników sprzedaży produktów/usług uwzględniające dbałość o środowisko (np. prowadzące do ograniczenia emisji CO2 i produkcji odpadów etc.), wprowadzające zmiany w obszarze komunikacji i procesów biznesowych (modyfikacja opakowań, procesu sprzedaży i dostaw) i produktów (zapewnienie produktów BIO, eko etc.), będące świadectwem społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów w zakresie jakości oferowanych produktów/usług oferowanych przez markę i wartości, które za nią stoją.

Grywalizacja

Grywalizacja

Wprowadzenie innowacyjnych elementów, gry, rywalizacji do narzędzi komunikacji marketingowej, np. programów lojalnościowych, promocji, kampanii.

Non – profit

Non – profit

Kategoria, do której mogą być zgłaszane prace i projekty realizowane dla podmiotów, organizacji o charakterze charytatywnym. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności. W kategorii tej oceniamy typowe kampanie społeczne, których organizatorami są fundacje, NGOs czy agendy rządowe.

Design

Design

Kategoria, która ocenia prace wyjątkowe pod względem poziomu kreatywności i atrakcyjności warstwy wizualnej. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności.

Open

Open

Kategoria dla wszystkich wyjątkowych kampanii lub pojedynczych prac, trudnych do zakwalifikowania do którejś z powyższych kategorii. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności.

Salon odrzuconych

Salon odrzuconych

Kategoria oceniająca kampanie, które zostały przedstawione klientom, jednak nie zostały przez nich zaakceptowane. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności.

Kategoria specjalna. Marketing w czasie pandemii

Kategoria specjalna. Marketing w czasie pandemii

a. projekty pro bono
Wszelkie działania marek, działania własne agencji, przedsięwzięcia na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, których celem jest pomoc potrzebującym lub edukacja społeczeństwa w czasie pandemii. Do tej kategorii mogą być zgłaszane prace wykorzystujące dowolne narzędzia. Zgłoszenia do tej podkategorii są bezpłatne.

b. projekty marketingowe marek
Działania marketingowe, na których projektowanie lub realizację miała wpływ pandemia. Wykorzystują np. nowe insighty konsumenckie, używają nietypowych kanałów komunikacyjnych, promują nowe formy sprzedaży marki w czasie pandemii, zostały zrealizowane w nietypowy sposób, np. zdalnie. Do tej kategorii mogą być zgłaszane prace wykorzystujące dowolne narzędzia.

<strong>Przewodniczący Jury</strong><br><br> Maciej Sip

Przewodniczący Jury

Maciej Sip

marketing director, BMW

Ekspert tematyki marketingu i sprzedaży, który z pasją tworzy rzeczywistość i zamienia inteligencję w magię. Jego 18-letnie międzynarodowe doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej i FMCG obejmuje m.in.: budowanie wizji, pozycjonowania i strategii marki, badania rynkowe i generowanie insightów konsumenckich, tworzenie nowych produktów i komunikacji marketingowej, pozycjonowanie cenowe, zarządzanie obecnością marki w mediach, ścieżką klienta i CRM, rozwój nowych rynków sprzedaży, tworzenie inicjatyw CSR i employer branding, mentoring marketingowy.

Krzysztof Bogacz

Krzysztof Bogacz

Beauty Category Director, AVON CE&Poland

Jest marketingowcem z piętnastoletnim doświadczeniem w rynku FMCG.
W swojej pracy łączy zamiłowanie do poszukiwania prawdziwych insightów konsumenckich z naciskiem na wyniki komercyjne i długoterminowy rozwój marki.
Przez ostatnie siedem lat związany z branżą beauty, pracował jako dyrektor marketingu Kérastase w L’Oréal, tworzył markę Bambino Rodzina dla Nivea Polska, aktualnie opiekuje się kategoriami kosmetycznymi w Avon. Wcześniej, siedem lat w Kompanii Piwowarskiej, gdzie m.in. był odpowiedzialny za pozycjonowanie, wprowadzenie i komunikację marki Książęce.
Stawia na pragmatyczne rozwiązania, zaangażowany zespół i trwałe relacje z partnerami handlowymi. Głęboko wierzy w siłę pozytywnego myślenia, etykę w biznesie i silne przywództwo.
Prywatnie zakochany w warszawskiej Saskiej Kępie i włoskiej kuchni.

Agnieszka Chabrzyk

Agnieszka Chabrzyk

country director Poland, Business Factory

Ma wieloletnie doświadczenie strategiczne i biznesowe, szczególnie w obszarze strategicznego marketingu i digitalu. Rozpoczęła karierę w branży telekomunikacyjnej, obejmując z czasem pozycję m.in. dyrektora marketingu i sprzedaży (firmy Polkomtel, Orange, TP SA oraz Tele2). W kolejnych latach realizowała się w branży finansowej w Axa i Aviva, odpowiadając za marketing oraz digital w Polsce, a następnie w regionie CEE. W latach 2014-2016 pracowała w Facebooku w regionie CEE na stanowisku CEE client partnera. Obecnie zarządza polskim oddziałem agencji online – Business Factory, dostawcy technologii ROI Hunter, jedynego oficjalnego na region środkowo-wschodniej Europy Facebook Marketing Partnera oraz Premier Google Partnera.

Kinga Dołęga-Lesińska

Kinga Dołęga-Lesińska

założycielka i właścicielka, KinAds

Prekursorka polskiej reklamy kinowej, ekspertka w zakresie rynku kinowego i ambasadorka kin tradycyjnych. Swoje doświadczenie budowała w takich firmach jak: RMB Polska (pierwszy broker reklamy kinowej w Polsce), New Age Media oraz jako dyrektor biura reklamy firmy Multikino. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego – MBA Executive Szkoły Strategii Marki oraz Szkoły Głównej Handlowej. Od kilkunastu lat tworzy rynek reklamy kinowej. To jej pasja i zawód w jednym. Rozpiera ją energia i pasja życia – ciągle w biegu, ciągle sięga po nowe… Kocha pracować, uwielbia ludzi z głową na karku, inwencją, nie toleruje lenistwa. Media dają jej się wyżyć kreatywnie, a najlepsze pomysły rodzą się w wannie, samochodzie, kiedy próbuje zasnąć. Od lat fascynuje się Włochami, czerpie garściami z ich poczucia humoru, ale „dolce far niente” (słodkie nieróbstwo) wciąż odkłada na później. Mówi o sobie: „Jestem osobą bardzo komunikatywną, spotkania, rozmowy są moim życiowym paliwem. Ale czasem… mam ochotę się schować i wtedy najchętniej wybieram zaciemnioną salę kinową; sam na sam tylko ja i FILM”.

Agnieszka Gierejko

Agnieszka Gierejko

dyrektor komunikacji marketingowej B2B, Orange Polska

Z wykształcenia humanistka, a od 12 lat szczególnie związana z marketingiem i komunikacją na rynku B2B. Za niezwykle przydatne uznaje swoje kilkuletnie doświadczenie w badaniach marketingowych. W swoich działaniach komunikacyjnych czuje się najczęściej ambasadorką klienta w firmie. Fascynują ją ludzie w różnorodnych wymiarach i aspektach. W działaniach marketingowych szczególnie ciekawią ją procesy decyzyjne oraz mechanizmy rządzące społeczeństwami i społecznościami. Wyznaje zasadę, że ciekawy marketing zaczyna się wtedy, kiedy budżet jest relatywnie mały.

Renata Goss-Nowak

Renata Goss-Nowak

menedżer produktu kierujący Sekcją Rozwoju Przesyłek Reklamowych w Biurze Rozwoju Oferty Produktowej, Poczta Polska SA

Odpowiada za określanie i wdrażanie strategii działalności Poczty Polskiej na rynku usług reklamowych oraz zarządza ofertą produktową dla tych segmentów rynku. Praktyk zajmujący się kreowaniem usług i produktów m.in. w obszarze przesyłek reklamowych. Interesuje się tematyką wykorzystania direct mail w wielokanałowej komunikacji marketingowej i skutecznością takich kampanii. Traktuje pracę jako poszukiwanie nowych wyzwań oraz nieustanne zdobywanie nowych doświadczeń. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim.

Aleksandra Grzybowska

Aleksandra Grzybowska

head of marketing eastern europe, HTC

W sektorze telekomunikacyjnym od 2005 roku. Doświadczenie zdobywała przy takich klientach z branży tech jak Samsung, Microsoft. Z HTC Poland związana od 2011 roku. Od samego początku zajmowała się marketingiem marki oraz produktów HTC. Najpierw w Polsce, a od 2018 roku także jako szefowa działań na całą Europę wschodnią.
Od zawsze była orędowniczką kreatywnego podejścia do najbardziej nawet skomplikowanych tematów i wydobywanie z nich prawdziwych ludzkich emocji. Będąc zagorzałą propagatorką idei Wirtualnej Rzeczywistości, od samego początku wspiera też aktywnie rozwój jedynego w swoim rodzaju, najbardziej zaawansowanego systemu VR – HTC Vive. Po cichu marzy o realizacji 32 omdleń Czechowa w VR.
Jako absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach na SGH oraz London School of Public Relations cechuje się otwartością na ludzi, łącząc ją z miłością do nowoczesnej techniki. Dzięki temu doskonale odnajduje się na styku surowego IT ze światem konsumenckim, intuicyjnie dostrzegając rynkowy i użytkowy potencjał nowych rozwiązań – w życiu codziennym, w biznesie, czy w sztuce. Ceni połączenie kreatywności z dyscypliną, strategicznym myśleniem i umiejętnością spojrzenia z perspektywy klienta – rzeczywistego odbiorcy komunikacji marketingowej.

Aleksandra Izraelska

Aleksandra Izraelska

business development manager, Unique One

Od ponad 15 lat związana z branżą reklamową. Wieloletnie doświadczenie zdobywała, współpracując z markami: Mio, Logitech, Kingston oraz TomTom.
W 2014 r. dołączyła do agencji marketingu zintegrowanego Unique One Sp. z o.o. (Grupa Unique), gdzie zajmowała się obsługą klientów, tj.: Nestlé Polska, Makro Cash & Carry, Velux, BIC, Canon i wielu innych. Prowadziła największą loterię w Polsce – Narodową Loterię Paragonową dla Ministerstwa Finansów w 2015 r.
Obecnie odpowiedzialna jest za rozwój agencji, wprowadzanie innowacji (m.in. BOT-a do obsługi zwycięzców prowadzonych akcji promocyjnych), poszerzanie zakresu świadczonych usług oraz portfolio klientów.

Marcin Klimkowicz

Marcin Klimkowicz

director for loyalty solutions, Mastercard

Współtworzył i prowadzi zespół odpowiedzialny za platformę lojalnościową Bezcenne Chwile (Priceless Specials) w Polsce. Platofrma dostarcza rozwiązania lojalnościowe dla 15 banków oraz 80 partnerów detalicznych. Marcin Klimkowicz ma 15-letnie doświadczenie zawodowe. Przed dołączeniem do Mastercarda pełnił różne funkcje w obszarach sprzedaży, marketingu oraz lojalności klienta. Pracował m.in. dla firm PAYBACK (Loyalty Partner) i Groupon, gdzie odpowiadał za rozwój, w tym współtworzenie rozwiązań lojalnościowych dla firm i całych sektorów. Pracował także w British American Tobacco, gdzie po ukończeniu programu menedżerskiego zajmował kilka stanowisk kierowniczych w działach marketingu, sprzedaży oraz zarządzania produktem. Marcin Klimkowicz ukończył studia magisterskie z ekonomii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Anna Kokiza

Anna Kokiza

managing director, Skarbnica Narodowa

Specjalistka w dziedzinie marketingu bezpośredniego i komunikacji marketingowej, 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, reklamie, brandingu i wsparciu sprzedaży.

Marek Kosakowski

Marek Kosakowski

chief executive officer, Human2Human

Absolwent Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu gospodarki elektronicznej. Przygodę z komunikacją marketingową rozpoczynał w Tequila Polska, a następnie przez kilkanaście lat związany z Data Solutions w ramach międzynarodowej grupy Omnicom. Praktyk w zakresie direct marketingu, marketingu baz danych, programów lojalnościowych, CRM. Pomysłodawca panelu badawczego Loyalty Insight poświęconego pomiarom uczestników programów lojalnościowych. Od kilku lat zarządza spółką H2H.tech, która w ubiegłym roku otrzymała tytuł „Wschodząca Gwiazda” od „Media Marketing Polska”.

Małgorzata Kroh

Małgorzata Kroh

dyrektor marketingu i rozwoju, Sodexo Benefits and Rewards Polska

Ekspert w obszarze marketingu B2B. W Sodexo odpowiedzialna za współtworzenie strategii rozwoju biznesu spółki oraz strategię marketingową i komunikacyjną na polskim rynku.
Wcześniej była odpowiedzialna za strategię marketingową rozwiązań medycznych Philips w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kompetencje marketingowe rozwijała również w działaniach skierowanych do klientów klasy enterprise w Microsoft Polska, prowadziła także komunikację marketingową w polskim oddziale IBM oraz IBM Global Services. Zdobywała doświadczenie, prowadząc m.in. projekty z zakresu transformacji organizacji, cyfryzacji procesów, social sellingu, wdrażania nowych modeli biznesowych, budowania propozycji wartości i komunikacji z interesariuszami. Laureatka Effie Award 2018 w kategorii B2B.
W codziennej pracy kieruje się dobrym rozumieniem i właściwym adresowaniem potrzeb klientów. Stawia duży nacisk na partnerstwo przy tworzeniu i implementacji strategii komunikacji marketingowej. Jako swój priorytet wskazuje koncentrację na transformacji cyfrowej i nowych modelach biznesowych.
Jest absolwentką Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła wiele programów szkoleniowych, w tym Marketing na Kellogg School of Management (US), Diploma in Professional Marketing (Chartered Institute of Marketing, EU), komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz Executive LEAN Leadership.

Olga Krzemińska-Zasadzka

Olga Krzemińska-Zasadzka

CEO, Agencja POWER, Prezes SOIT

CEO Agencji Power, PowerSport i DMC Warsaw Poland, prezes zarządu SOIT/Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, członek-założyciel Stowarzyszenia Branży Eventowej, wieloletni członek zarządu SBE (2010-2017), członek Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP), a także Society for Incentive Travel Excellence. Członek zespołu ekspertów Dialogu Branżowego SAR-PSML, brała udział w pracach grup „Incentive”, była inicjatorką dołączenia SBE do projektu „Dobry Przetarg”. Twórca Kodeksu Dobrych Praktyk SBE, działa w Komisji Etyki w SOIT, od początku istnienia do 2019 działała w Komisji Etyki SBE i Radzie Programowej konferencji Event Biznes. Współtwórca akcji charytatywnej Elfy SBE. Zasiadała jako członek jury w prestiżowym konkursie Eventex Awards. W konkursie Eventex Awards została wybrana także do 100 najbardziej wpływowych ludzi branży eventowej w Europie. Kongres Magazine także wyróżnił ją w tej kategorii top meetings agencies – osób najbardziej wpływowych w branży w Europie. Jest wśród 100 najbardziej wpływowych w Polskiej Turystyce wg jury portalu i magazynu „Wasza Turystyka”. Otrzymała wiele jeszcze innych wyróżnień osobistych i firmowych, m.in.: Tygrysy Biznesu, Gepard Biznesu, Osobowość Roku, MP Power Awards, Solidna Firma, Firma Roku, Produkt Roku, Procon/Polzak Awards. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (studia licencjackie z finansów i bankowości) i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (studia magisterskie z finansów i rachunkowości).
Autorka licznych publikacji m.in. dla magazynów: „OOH Event”, „Tygrysy Biznesu”, blog THINK MICE, MICE Poland, „OOH Magazine”, „Nowy Marketing” i wielu innych. Od początku istnienia na rynku pomaga tworzyć „event katalog”.

Michał Michalik

Michał Michalik

creative director, CEO, POMARAŃCZA

Założyciel i zarządzający poznańską niezależną agencją Pomarańcza, obchodzącą w tym roku 20-lecie działalności. W roli dyrektora artystycznego, a obecnie szefa kreacji zrealizował i nadzorował kreatywnie tysiące projektów dla top klientów, głównie z obszaru komunikacji i aktywacji produktów i marek, kampanii online i offline, brandingu, employer brandingu, POS i OOH. W tym zakresie od wielu lat współpracuje i tworzy skuteczne rozwiązania m.in. dla Amica, Altax, Brita, Coccodrillo, Hasco-Lek, Hochland, NIVEA, Nutricia i Kruszwica.
Z wykształcenia grafik i kulturoznawca, laureat wielu nagród i wyróżnień za kreatywne rozwiązania projektowe i technologiczne stosowane w materiałach drukowanych. Jego projekty publikowane były m.in. na łamach prestiżowego brytyjskiego magazynu ComputerArts. Z pasji eksplorator potencjału kreatywności ukrytego w niepozornych briefach, meandrach języka, kulturze i grafice. Facylitator, moderator i uczestnik procesów strategicznych, kreatywnych i relacji, także z klientami. Kreatywno-artystyczny mix równoważy zamiłowaniem do sfer ścisłych, które realizuje jako twórca rozwiązań, administrator i analityk systemu Business Intelligence obejmującego wszystkie obszary pracy agencji.

Tomasz Nawój

Tomasz Nawój

client partner, NAV Agency

Z branżą marketingową związany od ponad 13 lat i od samego początku z obszarami shopper i trade marketingu. Współpracował z jednymi z największych marek na rynku, z portfolio takich firm jak Danone, Żywiec Zdrój, Stock Polska, CEDC, JTI, Beiersdorf, Grupa Żywiec czy Carlsberg. Z wykształcenia polonista oraz absolwent studiów z zakresu design managementu; z zamiłowania praktyk metodologii design thinking. Założyciel i dyrektor zarządzający NAV Agency – agencji kreatywnej, specjalizującej się w wielokanałowej aktywacji marek. Tu odpowiada za wypracowywanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań integrujących media off- i online.

Przemysław Orłowski

Przemysław Orłowski

managing partner, Loyalty Point

Doświadczony praktyk w obszarze marketingu relacyjnego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie, na które składa się m.in. zarządzanie spółką Marketing House z grupy Havas. Od sześciu lat zaangażowany kapitałowo w spółkę Loyalty Point, którą współtworzył i z sukcesami współzarządza. Spółka jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm budujących skuteczne programy lojalnościowe. Loyalty Point zdobyła jak do tej pory około 20 nagród w takich konkursach jak: Golden Arrow, Effie i Loyalty Awards. W 2019 r. Loyalty Point otrzymało tytuł Agencji Roku od „MMP”.

Paweł Półtorak

Paweł Półtorak

Kompania Piwowarska

Marta Tęsiorowska

Marta Tęsiorowska

vice president, head of marketing and communications w Europie, Prologis

Jest szefową europejskiego działu marketingu i komunikacji w Prologis.
Z największym na świecie deweloperem powierzchni magazynowych jest związana nieprzerwanie od 2002 roku. Od podstaw zbudowała działy marketingu i komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej, a obecnie odpowiada za planowanie i wdrażanie strategii marketingowych w 12 krajach w Europie. Koordynuje także współpracę między regionami a centralą firmy w Stanach Zjednoczonych. Wspiera prace Europejskiego Działu Badań i Strategii Prologis i uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach prowadzonych przez dział marketingu korporacyjnego firmy. Jest orędowniczką i aktywną promotorką Inclusion & Diversity oraz angażującej kultury organizacji.
Zrealizowane pod jej kierunkiem projekty, w szczególności przeprowadzony rebranding, sprawiły, że w 2018 roku Prologis został najsilniejszą marką wśród deweloperów nieruchomości logistycznych w Europie. Ponadto w 2015 roku została uhonorowana tytułem „Kobieta Roku w Logistyce”.
Zanim związała się z Prologis, pracowała dla agencji reklamy zewnętrznej Portland Outdoor Advertising oraz dla Nielsen & Bainbridge Polska. Jest absolwentką wydziału Administracji, Prawa i Dyplomacji w PWSBiA, Podyplomowego Studium Public Relations w SGH oraz kierunku Executive MBA Marketing Międzynarodowy w WSHiFM, ukończyła także kursy Instytutu CCIM (Certified Commercial Investment Member).

Marta Ulman

Marta Ulman

senior strategic planner, GoldenSubmarine

Strateżka odpowiedzialna za komunikację dla klientów GolenSubmarine, m.in. E.Wedel, Microsoft, Tatra, Citi Handlowy, Starbucks. Posiada 10-letnie doświadczenie w tworzeniu komunikacji 360 dla największych polskich i międzynarodowych marek. Współautorka pierwszego polskiego podcastu o strategii „Mamy na to slajd”. Projektantka service design, prowadzi szkolenia, warsztaty oraz zajęcia na Akademii Leona Kuźmińskiego. Prelegentka na największych konferencjach marketingowych, autorka artykułów branżowych oraz współautorka książki „E-Marketing” pod. red. G. Mazurka. Czujna obserwatorka, łowczyni insightów.

Grzegorz Bonder

Grzegorz Bonder

prezes, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Z branżą reklamowo-marketingową związany jest od 18 lat. W 2002 r. odkupił udziały od firmy Linea Recta i został jej właścicielem. W 2013 r. agencja zmieniła nazwę na Unique One i należy obecnie do grupy Unique, bardzo wysoko ocenianej w badaniach branżowych, w tym m.in. pisma „Media & Marketing Polska”, która w 2017 r. została Agencją Roku Marketingu Zintegrowanego wyróżnioną za innowacje internetowe. Agencja Unique One to pionier nowatorskich form promocji sprzedaży na polskim rynku. Między innymi jako pierwsza wprowadziła do loterii i konkursów brandowane karty płatnicze, czyli produkt bankowy, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Przeprowadziła również pierwszą w naszym kraju loterię opartą wyłącznie na aplikacji mobilnej oraz stworzyła aplikację mobilną odczytującą w czasie rzeczywistym dane z paragonów fiskalnych. Agencja tworzy i wdraża ogólnopolskie kampanie m.in. dla takich firm, jak: Nestle Polska, Totalizator Sportowy, Makro, Play, Sokołów, Purina, Canon, Velux oraz Ministerstwo Finansów. W wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów Unique One rozpoczęło realizację największej loterii promocyjnej w historii naszego kraju o nazwie Narodowa Loteria Paragonowa, która trwała do marca 2017 r. W loterii wykorzystywana została aplikacja czytająca paragony, a losowania odbywały się na żywo na antenie TVP z wirtualnego studia S3. Od maja 2016 r. Unique One jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. W maju 2018 r. Grzegorz Bonder został ponownie wybrany do zarządu na drugą kadencję, tym razem na stanowisko wiceprezesa. Po pracy Grzegorz Bonder rozwija pasję do samochodów – ma na koncie tytuł Mistrza Polski w rajdach samochodowych (puchar PZM 2005). Wydał również płytę ze swoimi utworami muzycznymi.

Bartosz Brzozowski

Bartosz Brzozowski

prezes, EDC

Marek Grabowski

Marek Grabowski

dyrektor zarządzania customer journeys, Orange

Anna Kania-Okienczyc

Anna Kania-Okienczyc

vice president marketing, DHL Parcel Poland

Odpowiada za rozwój produktów i usług dla klientów biznesowych i indywidualnych, strategię cenową oraz pozycjonowanie rynkowe i komunikację marketingową marki DHL. Poprzednio przez 2,5 roku była dyrektorem marketingu w firmie InPost. Wcześniej przez 10 lat (2000-2010) pracowała w dziale marketingu Canal+ Cyfrowego, m.in. pełniąc funkcję dyrektora marketingu. Ukończyła zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Mirosław Młynarczyk

Mirosław Młynarczyk

członek zarządu, Albedo Marketing

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz „Business Studies in Marketing“ w Hampstead Garden Suburb Institute w Londynie. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu firmy doradczej KPMG. W roku 2002 był jednym z założycieli agencji Albedo Marketing. Od początku istnienia agencja przywiązywała dużą wagę do efektywności realizowanych działań marketingowych, stosując zaawansowane narzędzia analityczno-statystyczne. Dziś, po kilkunastu latach istnienia, Albedo Marketing to prawie 90-osobowy zespół pracujący dla liderów rynkowych, tj. m.in.: Nestle, Henkla, Mastercarda, Whirlpoola, Kamisa. Agencja specjalizuje się w działaniach z zakresu wsparcia sprzedaży: promocjach sprzedaży B2C i marketingu relacji B2B realizowanych w oparciu o autorskie narzędzie grywalizacji, jakim jest High Score. Prace agencji zdobywały wiele nagród w konkursach branżowych, m.in.: Golden Arrow, Impactor. Albedo Marketing dwukrotnie zostało wybrane Agencją Roku Marketingu Zintegrowanego według miesięcznika „Media & Marketing Polska”. Prywatnie zapalony biegacz, który wielokrotnie ukończył poznański maraton.

Adam Nowak

Adam Nowak

country loyalty & CRM manager, IKEA

Piotr Płoszajski

Piotr Płoszajski

Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School. Research scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. Stypendysta m.in. w British Academy, CNRS (Francja), Keio Univ. (Japonia), Chińskiej Akademii Nauk, DAAD (RFN). W latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 dyrektor generalny Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się nową gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem Obiektów i sztuczną inteligencją. Visiting professor i wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach, Australii i Nowej Zelandii. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. Członek Advisory Board w Chief Information Officer Network (CIONET).

Artur Sikora

Artur Sikora

CMO / Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska

Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Santander Bank Polska, z którym związany jest (wcześniej Bank Zachodni WBK) od 1999 r. Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta University of North Carolina at Greensboro, NC, uczestnik „Kellogg on Branding” na Uniwersytecie Northwestern. Od 2013 r. juror Effie. Nadzoruje komunikację zewnętrzną spółki, działania marketingowe i public relations, pozycjonowanie marki, sponsoring oraz CSR. Autor innowacyjnych w sektorze bankowym kampanii marketingowych z udziałem międzynarodowych gwiazd. Opracował i zrealizował strategię komunikacyjną wejścia Banku Zachodniego WBK do Grupy Santander. W latach 2013-2014 odpowiedzialny również za całościową komunikację zmian w związku z połączeniem BZ WBK z Kredyt Bankiem. W roku 2018 kierował projektem rebrandingu Grupy BZ WBK na Santander. Od 2016 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Irlandii.

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo w tym roku rozdanie nagród naszego konkursu będzie miało zdecydowanie bardziej kameralny charakter niż w latach poprzednich.

Uroczysta kolacja dla laureatów Golden Arrow odbędzie się 25 czerwca. Nagrodzonym i wyróżnionym wkrótce przekażemy szczegóły tego spotkania.

Wszystkim zgłoszeniodawcom bardzo dziękujemy za nadesłane prace. Mamy nadzieję w przyszłym roku spotkać się z Wami w szerszym gronie.

Tymczasem lista prac nominowanych dostępna jest w zakładce Nominacje.

Przypominamy też, że jak co roku wszystkie zwycięskie prace zaprezentujemy w magazynie „Media Marketing Polska”. Będzie to już w najbliższym – lipcowo-sierpniowym wydaniu naszego pisma.

Partnerzy

Pozostali partnerzy

Kontakt

w sprawie zgłoszeń:

Anna Pastor
tel. 666 024 577
anna.pastor@media.com.pl

w sprawie sponsoringu:

Paweł Balcerek
tel. 602 674 030
pawel.balcerek@media.com.pl

 

Pobierz paczkę z logotypami 2019

Pobierz paczkę z logotypami 2020