O konkursie

EFEKTYWNOŚĆ ORAZ INNOWACYJNOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ.

W komunikacji marketingowej mamy do dyspozycji cały wachlarz form i narzędzi od klasycznej wysyłki, aż po działania z dziedziny martech. Które z narzędzi są najbardziej efektywne? Jak z nich korzystać najlepiej? Jakie są nowe trendy w komunikacji marketingowej? Odpowiedzi przynosi konkurs marketingu Golden Arrow, w którym co roku (od 2006 r.) jury konkursowe zadaje pytania o efekt i innowacyjność w największych przeprowadzonych kampaniach.
Głównym celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w korzystaniu z narzędzi marketingowych i premiowanie przełomowych rozwiązań. Jury złożone z marketerów i przedstawicieli specjalistycznych agencji wybiera te projekty, które będą stanowić punkt odniesienia dla całej branży.

DLA KOGO

W konkursie mogą uczestniczyć agencje reklamowe full service, agencje marketingu zintegrowanego, BTL, eventowe, interaktywne, domy mediowe oraz wszystkie firmy (niezależnie od branży), które na zlecenie osób trzecich lub w celu promocji własnej zrealizowały pełną i spójną kampanię marketingową lub uczestniczyły w jej realizacji.

KATEGORIE

Jury ocenia prace w następujących kategoriach: Wysyłka bezpośrednia, Program lojalnościowy, Promocja sprzedaży, Experiential marketing, Shopper marketing, Program incentive travel, Digital marketing,Personalizacja, Sztuczna inteligencja, Grywalizacja, Direct response advertising, Kampania zintegrowana, CSR - działania CSR firm i marek.
Ze względu na szerokie spektrum rozumienia działań marketingowych prace są oceniane również w kategoriach: Non profit, Design, Open, Salon odrzuconych.

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu Golden Arrow są:

O VFP COMMUNICATIONS

VFP Communications LTD jest częścią niemieckiego koncernu Deutcher Fachverlag Media Group. Jest to jeden z największych niezależnych wydawców specjalistycznych w Europie. Dostarcza profesjonalnych informacji osobom decyzyjnym z trzech segmentów rynku B2B: Media / FMCG / HoReCa.

Głównymi tytułami w portfolio wydawnictwa są:

  • • „Media & Marketing Polska” - najstarszy ogólnopolski magazyn poświęcony mediom, reklamie i marketingowi.
  • • „Handel” - wydawany od 1993 r. tytuł skierowany do właścicieli i kierowników sklepów z kanału tradycyjnego, hurtowni oraz producentów branży FMCG.
  • • „Food Service” - czasopismo specjalistyczne skierowane do właścicieli, kadry kierowniczej, barmanów oraz szefów kuchni placówek gastronomicznych, tj. restauracji, barów, kawiarni, hoteli.

Wokół każdego z tytułów powstała szeroka platforma komunikacji, łącząca wydania drukowane z aktualizowanymi na bieżąco informacjami online: MMP24, MMPonline, HandelExtra, Ouichef.pl.

VFP Communications publikuje także raporty specjalne, czyli opracowania dotyczące poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego. Raporty stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzyMedia & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika(„Biura Reklamy”,„Nadawcy”,„Internet”,„Agencje Interaktywne”,„Agencje Marketingu Zintegrowanego”,„Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”,„Agencje Eventowe”,„Wydawcy”,„Agencje Public Relations”,„Marka/Marketer Roku”,„Marketing Sportowy”,„Generacja Silver”,„OOH”i branżową bazę danych, rocznik„Almanach Mediów i Reklamy”,który jest dostępny również online).

VFP Communications

O POLSKIM STOWARZYSZENIU MARKETINGU SMB

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB działa od 1995 r. i jest najważniejszą organizacją non profit w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego Jego misją jest integracja i rozwój branży, promocja najlepszych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania.

SMB jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA i blisko współpracuje z urzędami centralnymi, dzięki czemu aktywnie wpływa na warunki rozwoju marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce.

Wspiera rozwój tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej, promując najlepsze praktyki integracji wielu kanałów komunikacji z klientem.
Tworzy warunki ramowe sprzyjające innowacyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym.

Więcej informacji: www.smb.pl; info@smb.pl

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

Projekt: Netizens