Kategorie

 1. Wysyłka bezpośrednia:

  1. business to consumer (BtoC)
   Realizacja mailingu do adresatów indywidualnych, zawierająca mechanizm odpowiedzi. Mailing może obejmować komunikację produktów oraz usług, w skład przesyłanych materiałów mogą wchodzić: ulotki, katalogi, próbki produktów, zaproszenia na eventy oraz materiały wizerunkowe. Mailing wysyłany jest do bazy konsumentów indywidualnych (baza danych osób prywatnych) zawierającej informacje umożliwiające kontakt z konkretnym adresatem (dane personalne, adres).
  2. business to business (BtoB)
   Realizacja mailingu do adresatów biznesowych (podmioty gospodarcze), zawierająca mechanizm odpowiedzi. Mailing może obejmować komunikację produktów oraz usług, w skład przesyłanych materiałów mogą wchodzić: ulotki, katalogi, próbki produktów, zaproszenia na eventy oraz materiały wizerunkowe. Mailing wysyłany do bazy klientów biznesowych, zawierającej informacje adresowe o danej firmie.
 2. Program lojalnościowy:

  1. business to consumer (BtoC)
   Program lojalnościowy to zbiór działań i narzędzi, mający na celu budowanie lojalności i relacji długoterminowych z klientem. Głównym elementem budowania programów lojalnościowych jest mechanizm premiujący (nagrody, dodatkowe korzyści itp.) aktywność i zaangażowanie konsumentów. Program BtoC skierowany jest do konsumentów indywidualnych i obejmuje zasady przystąpienia do programu (formularz zgłoszeniowy, SMS, logowanie na stronie WWW) oraz określa warunki związane z uczestnictwem i premiowaniem aktywności danego konsumenta w programie.
  2. business to business (BtoB)
   Program lojalnościowy to zbiór działań i narzędzi, mający na celu budowanie lojalności i relacji długoterminowych z klientem biznesowym. Głównym elementem budowania programów lojalnościowych jest mechanizm premiujący (nagrody, dodatkowe korzyści itp.) aktywność i zaangażowanie klientów biznesowych. Program BtoB skierowany jest do klientów biznesowych oraz podmiotów gospodarczych i obejmuje zasady przystąpienia do programu (formularz zgłoszeniowy, SMS, logowanie na stronie WWW) oraz określa warunki związane z uczestnictwem i premiowaniem aktywności danego klienta biznesowego w programie.
 3. Promocja sprzedaży:

  1. business to consumer (BtoC)
   Promocja sprzedaży to działania z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, mające na celu zwiększenie wyników sprzedaży danego produktu/usługi. Promocje sprzedaży mogą obejmować wykorzystanie różnych mechanizmów promocyjnych, jak np.: konkurs, loteria, dwa produkty w cenie jednego, więcej produktu (np. 20 proc. gratis). W ramach promocji sprzedażowych wykorzystywane są następujące narzędzia: kupony, opakowania promocyjne, SMS, animacje w punktach sprzedaży, samplingi (rozdawanie próbek produktu) i degustacje. Promocja sprzedaży BtoC skierowana jest do konsumentów indywidualnych.
  2. business to business (BtoB)
   Promocja sprzedaży to działania z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, mające na celu zwiększenie wyników sprzedaży danego produktu/usługi. Promocje sprzedaży mogą obejmować wykorzystanie różnych mechanizmów promocyjnych, jak np.: konkurs, loteria, dwa produkty w cenie jednego, więcej produktu (np. 20 proc. gratis). W ramach promocji sprzedażowych wykorzystywane są następujące narzędzia: kupony, opakowania promocyjne, SMS, animacje w punktach sprzedaży, samplingi (rozdawanie próbek produktu) i degustacje. Promocja sprzedaży BtoB skierowana jest do klientów biznesowych.
 4. Experiential marketing:

  1. event marketing
   Organizacja jednorazowych lub cyklicznych wydarzeń promocyjnych, pozwalających na kontakt konsumenta i doświadczenie marki, produktu lub usługi. W tej kategorii należy zgłaszać: road shows, eventy wprowadzające produkty lub marki, festiwale, eventy wizerunkowe, wydarzenia targowe, otwarcia placówek sprzedaży.
  2. field marketing (in-store + sampling)
   Realizacja działań wspierających sprzedaż lub wizerunek z udziałem lub bez promotorów, mających na celu prezentację marki lub produktu. W tej kategorii należy też zgłosić wszystkie działania z udziałem promotorów w centrach handlowych, placówkach handlu nowoczesnego, akcje streetmarketingowe oraz wokół pracówek handlu tradycyjnego.
  3. pozostałe formy (ambient + guerilla + marketing szeptany)
   Wszystkie formy niestandardowej komunikacji w przestrzeni publicznej. W tej kategorii należy zgłaszać działania, wykorzystujące tradycyjne nośniki (billboard, siatka wielkoformatowa, backlight etc.) w niestandardowy sposób, działania komunikacyjne realizowane przy użyciu niekonwencjonalnych metod, kontekstowe wykorzystanie przestrzeni publicznej do celów komunikacji.
 5. Shopper marketing:

  To działanie marketingowe oparte na insighcie dotyczącym shoppera, czyli kupującego w sklepie (nie zawsze tożsamego z konsumentem). Shopper marketing ma na celu bezpośrednio skłonić do zakupu produktu lub zniwelować bariery towarzyszące zakupom produktu lub kategorii. Może być realizowany w wielu kanałach komunikacyjnych - przy półce (np. POS), ale także jako packaging, interactive, mobile czy ATL. Działania shopperowe prowadzone są z uwzględnieniem specyfiki kanału sprzedaży (np. supermarkety, hipermarkety, tradycja), a często także z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb konkretnej sieci.

 6. Program incentive travel:

  Zbiór działań i narzędzi komunikacji marketingowej o charakterze motywacyjnym, zwieńczony nagrodą w postaci podróży incentive travel. Głównymi celami programu incentive travel są: wsparcie sprzedaży, wzmocnienie relacji, a w dłuższej perspektywie budowa lojalności. Każda podróż incentive travel ma swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu. Cechami charakterystycznymi podróży incentive travel są: prawidłowy wybór kierunku dopasowany do grupy docelowej oraz postawionych celów, szczegółowe planowanie, wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo uczestników oraz kompleksowa obsługa podróży na każdym etapie jej trwania.

 7. Digital marketing:

  1. kampania internetowa – komunikacyjne działania w kompleksowy sposób łączące wykorzystanie narzędzi i technik internetowych (np. strona WWW, social media, marketing mobilny, marketing wirusowy).
  2. serwis internetowy – działania obejmujące projekt i wdrożenie strony WWW. W kategorii tej skupiamy się na ocenie wyników biznesowych, jakie przynosi strona WWW, np. zamknięte transakcje, pozyskane leady i inne.
  3. social media – kategoria obejmuje działania social media w takich serwisach i usługach jak Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, Twitter i inne. W szczególności projekty związane z budowaniem społeczności internetowej, współpracą z blogerami i vlogerami, tworzeniem aplikacji i kampaniami display w serwisach społecznościowych, a także łączenie tych narzędzi z innymi, np. działaniami mobile czy w punkcie sprzedaży oraz obsługa klienta poprzez kanały social.
  4. marketing mobilny – kategoria obejmuje projekty o charakterze marketingowym, w których przedmiotem oceny jest zastosowanie technologii mobilnych jako istotnego kanału komunikacji marketingowej. Kategoria obejmuje zarówno kampanie przeznaczone na urządzenia mobilne, jak i kampanie, w których marketing mobilny był istotnym rozszerzeniem całego media planu.
  5. innowacja internetowa – kategoria obejmuje innowacyjne działania w komunikacji internetowej, wykorzystujące nowe narzędzia, przełamujące obecne standardy, tworzące nowe rozwiązania.
  6. e-mail marketing – forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Obejmuje ona analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów, jak: tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail, zarządzanie bazami adresów e-mail, przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail, wysyłka wiadomości e-mail, obsługa informacji zwrotnych, tworzenie schematów komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną.
  7. SEM (search engine marketing) – aktywność marketingowa mająca na celu wypromowanie komercyjnej strony internetowej za pomocą wyszukiwarek przy użyciu pozycjonowania w linkach organicznych, wykupienia płatnych linków (PPC) lub kombinacji tych narzędzi oraz wykorzystania innych technik związanych z wyszukiwarkami, by osiągnąć założony cel.
  8. wideo – kategoria nagradzająca kampanie, które w intensywny sposób wykorzystują komunikację video online. Obejmuje działania polegające na efektywnym włączaniu video online w mediaplan całej kampanii, działania wideo do internetu, kampanie wirusowe, współpracę z vlogerami, kampanie oparte na content wideo tworzonym przez internautów.
 8. Personalizacja

  Użycie zaawansowanych form dostosowania treści do odbiorcy w różnych kanałach komunikacji, np. mailing, digital, ATL. Także innowacje związane z identyfikacją odbiorcy komunikatu.

 9. Sztuczna inteligencja

  Zastosowanie sztucznej inteligencji w działaniach komunikacyjnych, które mogą obejmować zarówno online jak i offline.

 10. Grywalizacja

  Wprowadzenie innowacyjnych elementów, gry, rywalizacji do narzędzi komunikacji marketingowej, np. programów lojalnościowych, promocji, kampanii.

 11. Direct response advertising (m.in. prasa, TV)

  Kampanie direct response advertising polegają na wykorzystaniu ATL-owych kanałów komunikacji (prasa, radio, TV), w przypadku których głównym elementem jest możliwość bezpośredniego kontaktu z oferentem. Jest to np. spot TV z informacją: „Wyślij SMS pod dany numer – konsultant oddzwoni” albo podawany jest numer infolinii, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje o produkcie. Kategoria ta może również obejmować podanie adresu WWW oferenta, w której konsument uzyskuje specjalne informacje o produkcie/usłudze.

 12. Kampania zintegrowana:

  1. business to consumer (BtoC)
   Kampania skierowana do konsumentów indywidualnych, wykorzystująca różnorodne kanały komunikacji (minimum dwa), np. prasa i TV, internet i radio itp. Kampania tego typu musi charakteryzować się tym, że zastosowane kanały komunikacji w zintegrowany i spójny sposób prezentują dany produkt/usługę.
  2. business to business (BtoB)
   Kampania skierowana do klientów biznesowych, wykorzystująca różnorodne kanały komunikacji (minimum dwa), np. prasa i TV, internet i radio itp. Kampania tego typu musi charakteryzować się tym, że zastosowane kanały komunikacji w zintegrowany i spójny sposób prezentują dany produkt/usługę.
 13. CSR - działania CSR firm i marek

  W tej kategorii oceniamy wszelkie działania związane z odpowiedzialnością społeczną, które zwykle mają także wpływ na wizerunek danej firmy lub marki. Mogą to być akcje związane z relacjami z pracownikami, ekologią, działaniami na rzecz potrzebujących pomocy, etc, ale zawierające elementy brandingu. Akcje te muszą wykorzystywać narzędzia direct marketingu i/lub digital marketingu, ale jednocześnie mogą korzystać z szerokiego spektrum narzędzi ATL. W kategorii tej nie oceniamy typowych kampanii społecznych, których organizatorami są fundacje, NGOs czy agendy rządowe.

 14. Non – profit

  Kategoria, do której mogą być zgłaszane prace i projekty realizowane dla podmiotów, organizacji o charakterze charytatywnym. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności. W kategorii tej oceniamy typowe kampanie społeczne, których organizatorami są fundacje, NGOs czy agendy rządowe.

 15. Design

  Kategoria, która ocenia prace wyjątkowe pod względem poziomu kreatywności i atrakcyjności warstwy wizualnej. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności.

 16. Open

  Kategoria dla wszystkich wyjątkowych kampanii lub pojedynczych prac, trudnych do zakwalifikowania do którejś z powyższych kategorii. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności.

 17. Salon odrzuconych

  Kategoria oceniająca kampanie, które zostały przedstawione klientom, jednak nie zostały przez nich zaakceptowane. W tej kategorii nie ma obowiązku określania efektywności.


Projekt: Netizens