Jak zgłosić pracę?

 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy i przygotowaniem prac prosimy o uważne przeczytanie regulaminu.

  Zgłaszający pracę dokonuje rejestracji na stronie konkursowej www.goldenarrow.pl – zakładka "Zgłoszenia online" poprzez wypełnienie formularzy online oraz wgranie materiałów.

  Wypełnione na stronie konkursowej formularze należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą/kurierem/doręczyć osobiście wraz z materiałami zgranymi na nośniku USB.

 2. 1. Przypominamy, że każde prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
  1. a. wydrukowany formularz zgłoszeniowy dla każdej zgłaszanej pracy – 1 kopia
  2. b. wydrukowane zestawienie zbiorcze wszystkich zgłaszanych prac - 1 kopia
  3. c. wydrukowaną prezentację zgłaszanej pracy (PowerPoint) – 1 kopia
  4. d. potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia
  5. e. nośnik USB zawierający:
   • prezentację zgłaszanej pracy (PowerPoint)
   • fotografie/zdjęcia dokumentujące zgłaszane prace w postaci elektronicznej (pliki TIFF lub EPS o rozdzielczości 300 dpi, maks. 5 szt.).
   • prezentację zgłaszanej pracy w postaci filmu (opjonalnie)

    [specyfikacja]
    – kontener multimedialny: AVI, MOV (Uwaga! nie przyjmujemy filmów w formacie ASF, WMV)
    – kodek video: XVID (preferowany), MPEG4, H.264
    – kodek audio: MPEG3 (preferowany), MPEG2
    – rozdzielczość video: 1280x720 (HDTV 720p)
    – nazwa pliku: video.avi
    – rozmiar pliku: nie większy niż 200 MB
    – czas trwania filmu – maksymalnie 3 minuty

  6. f. oryginały zgłaszanych prac np. gadżety, książki, plakaty (punkt nie dotyczy wszystkich kategorii).

  Prezentacja projektu do pobrania (plik Power Point)

  UWAGA! Materiały nadesłane na konkurs NIE MOGĄ BYĆ OBRANDOWANE logotypem lub nazwą Zgłoszeniodawcy. Jedynym miejscem, w którym powinna pojawić się nazwa Zgłoszeniodawcy, jest formularz zgłoszeniowy oraz zestawienie zbiorcze.

 3. 2. Termin zgłoszeń: 15 maja 2019 r (drugi termin)

 4. 3. Opłata za udział w Konkursie:
  1690 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za każdą zgłoszoną pracę w danej kategorii.

 5. 4. Każda pojedyncza praca musi zostać zgłoszona oddzielnie, a prace wchodzące w skład jednej kampanii - razem (jeżeli to konieczne, prosimy o podanie kolejności prezentacji zdjęć).

 6. 5. Na formularzu zgłoszeniowym każda praca musi zostać dokładnie opisana, z uwzględnieniem nazwy firmy zgłaszającej, klienta, numeru kategorii i kolejności prezentacji prac (jeżeli to konieczne).

 7. 6. Zgłoszone prace należy przesłać pocztą lub kurierem na adres:


  Golden Arrow
  VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
  ul. Goraszewska 23a
  02-910 Warszawa


 8. 7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na Gali konkursu 18 czerwca br.

 9. Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowie:
  Anna Pastor, tel.: 666 024 577
  e-mail: anna.pastor@media.com.pl
Projekt: Netizens